content image

 

 

 

 

Training - coaching - spreker

&

gemeente opbouwwerk

 

 

 

Robert Colijn

De 3 J’s – Training over Jongeren, Jezus en Jezelf

Nee, de training gaat niet over een muziekgroepje uit Volendam. Het is een inspirerende training voor jeugdleiders, kerkenraden en ouders. Het zijn de drie belangrijkste onderwerpen als het om jongerenwerk gaat.

Jezus is degene waar ons jongerenwerk over gaat en waarvan wij willen dat onze jongeren Hem persoonlijk leren kennen. Maar wie zijn die jongeren dan eigenlijk? Welke wereld leven ze in en hoe kunnen wij aansluiten bij deze jongeren? Hierin ben jijzelf dus een cruciale sleutel. Jij bent degene die ze zien en een relatie mee opbouwen.

Elk onderwerp is een training op zich, maar in deze training willen we in 1 dagdeel (2 uur) een belangrijke basis leggen voor kerken voor de visie op jongerenwerk.

Een avond waar je leert en uitgedaagd wordt. Een avond dat je in gesprek raakt en veel tips krijgt. Op creatieve manier ga je enthousiast en geïnspireerd naar huis, om het geleerde toe te passen in jouw jeugdwerk, kerk of gezin.

Naast de jeugdleidersvariant is deze avond ook aan te bieden aan ouders als ‘geloofsopvoeding’ – variant.

Jongeren zien, horen en aanvoelen - Jongerenpastoraat in de praktijk

Wat betekent het om pastoraal aanwezig te zijn voor jouw jongeren? Ze komen veel tegen en ook al zijn we de gelukkigste mensen van europa zien we veel problematieken bij jongeren. Hoe kunnen we iets betekenen voor jongeren in onze omgeving? Waar ligt de grens? Welke tools kunnen we praktisch aanleren om hier beter in te worden? Het heeft o.a. te maken met relaties en vanuit deze relatie echt horen en zien. De echte vraag achter de woorden. Aanvoelen wat er speelt. Naast training ook samen in gesprek over dit belangrijke thema.

Hoor jij Gods stem? Luisterend bidden

God sprak maar spreekt nog steeds. Op allerlei verschillende manieren. Maar het lijkt wel of we Hem niet meer goed verstaan. Tijdens de training die 1 of meerdere keer kan zijn ontdekken we en gaan we praktisch leren om Zijn stem te verstaan. Het is niet iets zweverigs dat alleen voor Gods elite club is weggelegd.

Door verhalen, ervaringen en samen stil te worden en onze geestelijke oren te openen, zal er wel eens iets bijzonders kunnen gebeuren.

Jongerencultuur & relationeel jongerenwerk

Het is geweldig om jongerenwerk te doen, maar toch voel je soms een afstand. In welke wereld leven ze eigenlijk? Hoe kunnen we aansluiten bij hun belevingswereld?

 

Thema’s waar ik vertrouwd mee ben om over te delen:

1. Gebed & aanbidding

2. Wachten op God

3. Geloofsopvoeding

4. Jongerencultuur

5. Geestelijk klimaat

6. Groepsdynamica

7. Discipelschap

8. De Heilige Geest

9. Vaderhart van God

10. Missionair werken

Bijbelcursus & studie - Uitdagend, Ontdekkend & Relevant

1. Dieper in de evangeliën

2. Dichter bij Lukas

3. Dichter bij Markus

4. Dichter bij de gevangenisbrieven

5. Ontdekken in Handelingen

6. Dichter bij de kleine profeten

7. in vogelvlucht door het Oude Testament